ماهور

بعضی وقت ها با خودم فکر می کنم اگر  از هر آدم آشنایی، یک چیز یاد می گرفتم تا آخر سال به تعداد آدم های که دیده ام عادت های خوب به من اضافه شده بود.


بالاخره توی هر آدمی یک نکته مثبت پیدا می شود دیگر. نه؟ مثلا همین پسره میز بغلی، عادت های بد هم داشت اما یک اخلاقش را خیلی دوست دارم.


هر وقت، هر جا، هر کی شروع به حرف زدن پشت سر شخص دیگری می کرد، گوشی اش را بر می داشت و به بهانه تلفن از اتاق بیرون می رفت. نه حرف های دیگران را تائید می کرد نه رد می کرد. نه حتی نسبت به حرف زدن پشت سر آدم ها اعتراض داشت. فقط تلفنش رو بر می داشت و می رفت. به همین سادگی ...مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات


···

امسال آرزوی دیدن بهار زودتر از خودش آمده 

هنوز از تصور پاهای آماده به آمدنش، 

نبض اشتیاقم کودکانه میزند

···


ماهی سرخ دلم را درمشت

روزهای دلتنگی را برای سالی که گذشت میگذارم تا رو سیاهی اش برای زمسـتانش بمـاند و خودش

···


اگر بدانی خواستنش درمن چگونه قدم میزند؟

رویای داشتنش را به پنجره ی رو به فردا سنجاق کرده ام، تا آرزوهای ریز و درشتم

لای انگشت نازکش سبز شود

···


میخواهم انقدر کنار سفره هفت سیـن

ذکر مهربانی بخوانم،

تا عشـــق خدایی کند

···

ناامیدی، فقر، بساطش را جمع کرده، 

آزادی بوی قفس نگیرد

ودر نگاه هیچ غریبی فاصله معنا نشود


···

هنوز هم تیک و تیک ثانیه ها مهر می نوازد

بیا تا دوباره دست در دست هم چشمهایمان را درحوض مهربانی بشوییم

تا دخترک بهار با گلهای سپید روی پیراهنش برایمان مـژده ی نوروز بیاورد


···

باشد که امسال 

به فرض محالی حال دلمـان خوب شود


بهاران خجسـته باد  مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

وضعیت حقوق انسانی - اجتماعی در کشور ما چندان خوشایند نیست، شاید برای زن ها همه چیز بدتر هم باشد. مهلک ترین آسیبی که شاهدش هستیم، قانونی بودن برخی ظلم های آشکار است که به شکل احمقانه ای ساده ترین حقوق انسانی زن را از او می گیرد، از جمله حق طلاق یا خروج از کشور یا رئیس جمهور شدن و چندین و چند حفره قانونی دیگر. گرچه در سالهای اخیر اوضاع بهتر شده اما بی تردید تا ایفای کامل حقوق اجتماعی انسان - و به تیع آن حقوق ن - در ایران هنوز راه زیادی در پیش داریم. زن های ایرانی گرچه دیگر مظلوم یا ساکت یا ترسو نیستند، گرچه به خوبی در روند حرکات اجتماعی پیشرو و رهبرانه عمل می کنند و گرچه پرچمدار آزادی خواهی بوده و هستند، اما هنوز با فقدان نگاه پذیرنده و مناسب از سوی جامعه ای که برای قرون متمادی مردسالارانه زیسته روبرو هستند، و سهمی از مدیریت کلان کشور که هیچ، گاه سهمی در مدیریت خانه های خود هم ندارند. هنوز زیر گوش ما نی هستند که آرزوهای ساده کوچک رنگی خود را زیر تیرگیهای خشم از واکنش پدر یا برادر یا همسر پنهان می کنند، نی که لباس زنگی نمی پوشند مبادا که در کوچه های بن بست تاریک شهر مورد تعرض قرار بگیرند، نی که به جای بوسیده شدن شلاق خورده اند... 

برای همین هاست که ن کشورم - گاه بی آن که خود بدانند - لبریز خشم از مردها هستند. خشمی که فرزند قرن ها و قرنها سرخوردگی و زخمی زیستن است. پس به هر بهانه ای که روز زن را تبریک بگوئیم، کار خوبی کرده ایم که اگر ن نبودند دنیا بی شک تیره و تارتر هم بود از این که هست. بگذریم از ذهن های بیماری که با حکم های یک طرفه خود حقوق ن را محدود کرده اند به برخی از شعاری ترین و مضحک ترین خواسته ها، من ایمان دارم در نهایت آن چه برای ما خواهد ماند کنار هم زیستن مسالمت آمیز زن و مرد به مثابه دو بال پرنده خوشبختی، به رسمت شناختن حقوق متقابل، و رخ دادن رفاقت در عین پذیرش تفاوتها خواهد بود. دیر یا زود، آتش خشم ن هم از مردان سرد خواهد شد و ما می آموزیم دوست بداریم و دوست داشته شویم، بی آن که بخواهیم تاوان قرن ها و قرن ها اشتباه محاسباتی در جایگاه زن و مرد را از هم طلب کنیم. 

پس متبرک باد نامت زن، که غزل خلقتی. که اگر اتفاق دل انگیز تماشای لبخند تو نبود، آفتاب چه بیهوده طلوع می کرد... مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

درست است که دنیا روی خوش به من نشان نداده است...

درست است که دلم از غصه لبریز است

درست است که شبهایم جان میدهم تا صبح شود

درست است خیلی ها از کنارم رفتند و تنهایم گذاشتند..

ولی هنوزم به این دلخوش هستم که مادرم را دارم...

هنوزم به این دلخوش هستم که صدای خنده مادرم را میشنوم...

سهم من از این زندگی فقط لبخند مادرم باشد مرا بس است...


مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصاتاین پرسش همیشه برایم وجود دارد که چگونه انسان‌ها می‌توانند، با تحقیر دیگران احساس بزرگی کنند.

تمام سوءتفاهمات ناشی از زبان است، تو می‌بایست در مورد افراد از روی اعمالشان قضاوت کنی نه از روی گفته‌هایشان، همیشه محاکمه‌ی خود، از محاکمه‌ی دیگران سخت‌تر است. تو اگر توانستی در مورد خودت خوب قضاوت کنی، قاضی واقعی هستی.

مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

 چشمای تو یعنی آیینه ی خودم من بی چشای تو 

شاعرنمیشدم

حستو ازم نگیر که از هوای تو بگم من ترانه خون شدم که از 

چشای تو بگم چشمای توغزل سکوت تو یه مثنوی من حافظم اگه ترانمو تو بشنوی جز توخیال تو سفر نمیکنم زیباتر از تورو باور نمیکنم...

روزبه بمانی

ماه من

مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

برایت آرزوهای ساده می کنم

آرزو می کنم شب ها خواب های خوب ببینی و صبح ها سر حوصله ملافه های سفید را مرتب کنی،پنجره اتاقت را باز کنی و هنگامی که چایت را می نوشی آفتاب روی گونه ات بنشیند.

آرزو می کنم به کسی که دوستش داری بگویی، دوستت دارم

اگر نه امیدوارم قدرت این را داشته باشی که لبخندهای مصنوعی بزنی

آرزو می کنم کتاب های خوب بخوانی، آهنگ های خوب گوش کنی، عطر های خوب ببویی، با آدم های خوب حرف بزنی و فراموش نکنی که هیچ وقت دیر نیست بودن چیزی که دوست داری باشی!


|

مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

Asminall

اگر یک جلد کتاب بخوانید ممکن است به کتاب خواندن علاقه مند شوید.

اگر دو جلد کتاب بخوانید حتما به کتاب خواندن علاقه مند می شوید.

اگر سه جلد کتاب بخوانید به فکر فرو می روید.

اگر چهار جلد کتاب بخوانید در خلوت با خودتان حرف می زنید.

اگر پنج جلد کتاب بخوانید سیاهی ها را سفید و سفیدی ها را سیاه می بینید.

اگر شش جلد کتاب بخوانید نسبت به خیلی عقاید و نظرات بی باور میشوید و به توده های مردم و باورهایشان خشم می گیرید.

اگر هفت جلد کتاب بخوانید کم کم عقاید و نظرات جدید پیدا می کنید.

اگر هشت جلد کتاب بخوانید در مورد عقاید جدیدتان با دیگران بحث می کنید.

اگر نه جلد کتاب بخوانید در بحث ها یتان کار به مجادله می کشد.

اگر ده جلد کتاب بخوانید کم کم یاد می گیرید که با کسانی که کمتر از ده جلد کتاب خوانده اند بحث نکنید.

اگر صد جلد کتاب بخوانید دیگر با کسی بحث نمی کنید و سکوت پیشه می گیرید.

اگر هزار جلد کتاب بخوانید آن وقت است که یاد گرفته اید دیگر تحت تاثیر مکتوبات قرار نگیرید و با مهربانی در کنار دیگر مردمان زندگی می کنید و اگر کمکی از دستتان بر بیاید در حق دیگران و جامعه انجام میدهید و در فرصت مناسب سراغ کتاب هزار و یکم میروید...مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

بزار یه رازی رو بهت بگم 

فقط از دریچه ی قلبه❤️ که یه نفر میتونه همه چی رو ببینه 


زمانى رو که صرف گلتون میکنید 

اون رو انقدر مهم میکنه؛
مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات


سال که "نو" شد

پاک کنید افکارتان را از کینه ها

ببخشید به وسعتِ قلبتان،

تمامِ آنهایى را که خاطرتان را مکدر کرده اند

سال "نو" را بهانه کنید براى "نو" شدنِ خودتان

عاشق شوید اما درست عاشق شوید

عاشقى کنید اما با اهلش عاشقى کنید

پدرتان را

مادرتان را

بیاورید اولِ تمامِ اولویتهاى زندگیتان

دعایشان اگر نباشد،

فقط درجا میزنیم،رسیدنى در کار نیستمشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

بیخوابی و بیدار میشی دیگ  دنیا اون دنیا نیس حتی حقیقت  رویا اون حقیقت اون رویا نیست 

شاید بیداری اما یکی تو رو خواب می بینه بیدار شدن تو رویاها سبکی سنگین اینه....

عددای رو ساعتت یک شبه جابه جا شده عقربه های شب نما انگار از جاش جداشده 

بیخوابی وبیدار میشی دیگ صدات اون صدا نیس 

بغض میکنی داد میکشی این تقصیر واژه ها نیست

رضا یزدانی     

مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات


‍ دلم می‌خواست یک نفر، آرام و شمرده، توی گوشم زمزمه می‌کرد:

"دنیا بی‌ارزش نیست. سخت نیست، پوچ هم نیست. داری خواب می‌بینی..."


من خواستم و او گفت.

او گفت:

"دنیا بی‌ارزش نیست. سخت نیست، پوچ هم نیست. داری خواب می‌بینی..."


من باورم شد.

باورم شد که دارم خواب می‌بینم.

این چشم‌های خیس را.

این شب سرد و اندوهناک را...

همه‌اش یک کابوس است...


بیدار می‌شوی و یادت می‌رود که تنهایی چقدر سخت بود.

دروغ چقدر درد داشت.

یادت می‌رود که حرف‌ها فقط حرف هستند و نباید باورشان کرد.

یادت می‌رود که هیچ‌چیز ارزش ندارد.

همه این‌ها یادت می‌رود. 

لویی_فردینان_سلینمشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

(نویسندگی یعنی به اشتراک گذاری این بخشی از ذات انسان در اشتراک گذاری مسائل است )

سلام

نوشتن حس نابی هستش که قابل تعریف نیست شروع من از بلاگفا بود واما اولین بار ک خواستم چیزی بنویسم 14سالم بود یه متن ی صفحه ای از اون اولین آ که نمیخاستم جایی شنیده وخونده بشه دوست داشتم فقط واسه خودم بمونه

واما بیان: اینجا متنای نوشته میشه  درونش واقعیت ،کلمه،حتی واژه هارو میشه لمس کرد  دوستای خیلی خوبی رو شناختم ، هربار با نظراتشون به من لطف داشتن از الان میدونم خیلی دلتنگ اینجا میشم چند ماهی شاید نتونم آپ کنم و به وبلاگ آی قشنگتون سر بزنم  میتونید قطع دنبال کنید امابرمی گردم خوشحال میشم از اینکه ببینم بازم هستید 

میم.....

آدرس ایمیلم که هست

دوس ندارم بی جواب بمونه سوالی داشتین  تا فردا میتونید بپرسید 


مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات
اینکه سالهاست تو رفته ای دلیل نمیشود من عاشقت نباشم و نگرانت نشوم...

اتفاقا این روزها بیشتر از هروقتِ دیگری نگرانت میشوم

میترسم برای کسی به اندازه ی من ارجحیت نداشته باشی که با تمامِ نابلدی هایش مراقبت باشد...

وقتی کل روز سرکار میروی و جنگِ اعصاب داری با مشتری و این و آن،

و خسته و کلافه به خانه برمیگردی...

کسی نباشد برایت نقشه بکشد که چطور حالت را عوض کند...

میترسم کسی نباشد شبهایی که سوز و سرما بیشتر میشود سرت غر بزند و اصرار کند که حتما شال و کلاهت را سرت کنی!

میترسم برای کسی مهم نباشد که بی پلیور و کاپشن در این سرما بیرون رفته باشی...

میترسم کسی نباشد وقتی میگرنت عود کرد سرت را روی پاهایش بگذارد و شقیقه هایت را ماساژ بدهد...

میترسم کسی نباشد وقتِ دست تنگی هایت هوایت را داشته باشد تا پیشش شرمنده نشوی و اصلا هم به رویت نیاورد که چقدر دلش میخواهد مثل خیلی ها لوازم گران قیمت داشته باشد و با هم به فلان رستوران گران قیمت بروید

میترسم کسی نباشد مثلِ من با تمام نابلدی هایش هوایت را داشته باشد و برای چینِ روی ابروهایت غصه بخورد!مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

Bano الف:


من هیچ وقت در کیفهای دیگرون شریک نبوده ام، همیشه یه احساس سخت یا یه احساس بدبختی جلو منو گرفته. - درد زندگی، اشکال زندگی. اما از همیه این اشکالات مهمتر جوال رفتن با آدم‌هاست، شر جامعیه گندیده، شر خوراک و پوشاک، همیه اینا دائمن از بیدار شدن وجود حقیقی ما جلوگیری می کنه. یه وقت بود داخل اونا شدم، خواسم تقلید سایرین رو در بیارم، دیدم  خودمو مسخره کرده‌ام. هرچی رو که لذت تصور می کنن همه رو امتحان کردم، دیدم کیفهای دیگرون بدرد من نمی خوره. - حس می کردم که همیشه و در هر جا خارجی هستم، هیچ رابطه‌ئی با سایر مردم نداشتم. من نمیتونسم خودمو به فراخور زندگی سایرین در بیارم.مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

فکر می‌ کنم صولاً آدم باید کتاب‌هایی بخواند که گازش می‌گیرند و نیشش می‌زنند. اگر کتابی که می‌خوانیم مثل یک مُشت نخورد به جمجمه‌مان و بیدارمان نکند، پس چرا می‌خوانیمش؟ که به قول تو حال مان خوش بشود؟ بدون کتاب هم که می‌شود خوش حال بود. تازه لازم باشد، خودمان می‌توانیم از این کتاب‌هایی بنویسیم که حال مان را خوش می‌کند.

ما اما نیاز به کتاب‌هایی داریم که مثل یک ناخوش حالی ِ سخت دردناک متاثرمان کند؛ مثل مرگ کسی که از خودمان بیشتر دوستش داشتیم؛ مثل زمانی که در جنگل‌ها پیش می‌رویم، دور از همهٔ آدم‌ها؛ مثل یک خودکشی.

کتاب باید مثل تبری باشد برای دریای یخ زده ی درونمان…


مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

تو بمان
تویی که ازمنی
من میروم
میروم تا توبمانی
تاریه هایم
طعم اکسیژن تازه بگیرد
تا قلبم بتپد
چ فرقی می کند
که در سینه ی تو
مهم زندگیست
که جریان پیدا میکند
در رگهای سرخ بودن
من میروم
اما چشمهایم را
برایت جا گذاشتم
تا زیبا ببینی
وزیبایی خلق کنی
که خدا زیباست
وزیبایی را دوست دارد
من میروم
به هربهانه ای...
که بهانه مهم نیست
مهم نشانه ایست
که از رفتنم باقی خواهد ماند
تو بمان...
31 اردیبهشت روز اهدای عضو

مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

سلام


چرا مجاز برای بعضیا تعریف نشدس  چرا باید اینطور باشه وقتی این هجمه از نظرات  افراد سادیسمی ک ارسال میشه و میخونم واقعا تاسف میخورم  اینهه فرهنگ مااا کی میخای شیوه صحیح استفاده از این جور فضا هارو یاد بگیری دوست عزیز ....

پ ن:) بخش نظر دهی  غیرفعاله

ایمیل نده لطفا

مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات


من سال هاست خودم را متهم به فریب ذهن شخصی ام می دانم...

من یک م...یک فریبکار...مدت هاست چشمم را روی همه ی واقعیت ها بسته ام...آنقدر به خودم دروغ گفته ام؛آنقدر به خودم قول داده ام که دیگر هیچ کدام از حرف هایم را هرگز باور نخواهم کرد...

من یک فراموش کارم...رویاهای کودکی ام را گم کرده ام و آرزوهای جوانی را زنده به گور...دلتنگی را جایی میان بیست و چند سالگی یادم رفته و عشق را درست نمی دانم آخرین بار کجا دیده ام...من همانی هستم که امیدی به یاد آوردن خاطرات خوب ندارد...

من یک تصادف عمدی هستم...به خودم برخورد کرده ام؛خودم را تمام و کمال زیر چرخ های این زندگی له کرده ام...دیه ی یک آدم نصف و نیمه چند؟ تمام شدن یک درد مداوم چند؟

من همانی هستم که مرگ مغزیم حتمی ست...اهدا کنید این لاشه ی بی جان را...

من یک پیک کوچک هستم...یک پیک که سال هاست به لب های کسی نزدیک نشده؛کسی را مست نکرده...یک پیک که مدت هاست برای عشق؛آزادی برای سلامتی بالا نرفته...من همان پیک کوچک هستم که سال هاست رنگ هیچ جامی را ندیده...

من یک فراریم...سال هاست تمام دنیا در پی منند...اما کدامشان خواهند دانست من در گوانتاناما ی مغزم هر شب تحت بازجویی ام...هر شب تا صبح شکنجه می شوم...تا صبح خواب های آشفته بر صورتم سیلی می زنند...تا صبح حرف های نگفته گلویم را دار می زنند...تا صبح شوک تمام اتفاقات گذشته بدنم را خشک می کنند...من در انفرادی مغزم ابد و یک روز خوردم...تمامش کنید این پیگرد غیر قانونی را...

تمامش کنید این حرف ها را...من یک انسانم...

مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات


تاریکی همه جا را احاطه کرده

و مهتاب با سخاوت روشنایی اش را 

به باغچه ی کوچک سرنوشت تابانده است

صدای جیرجیرکها سنگینی سکوت را میشکنند 

و من غرق در تنهایی بر روی نیمکتی قدیمی

کنار بوته های گل سرخ نشسته ام..

و برای تنهایی ام رجز میخوانم...

میبینی؟!!

همه چیز مهیاست 

شب...مهتاب...نیمکت...گلهای سرخ

و حتی جیرجیرکها...

طعم تلخ نبودنت را برای خودم هجی میکنم 

میخواهم به خودم بفهمانم که دیگر نیستی...

ماه من...،

نیستی که انگشتان ظریفت را میان حصار دستانم پنهان کنم،

و گرمای وجودت را ..آرام  آرام

در وجودم تجزیه کنم   ...

مادامی که نفس میکشم 

همه ی سلولهای وجودم تمنای خواستن 

دارند

و تو بی رحمانه این تمنا را بیهوده میدانی..!

و من متحیرم از چنین استدلالی 

که هیچوقت ثابت شدنی نیست..

اینک من تنهای تنهایم...

منهای تو... منهای همه ی خوشی ها...

و چه غریبانه با تنهایی جمع شده ام....
مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات


برای چه باید می گریستم؟

برای از دست دادن یک زندگی که هرگز نداشتم؟

برای ترک مردی که نه دوستم داشت نه دوست داشتن مرا می فهمید؟

یا برای آرزو هایی که مدت ها قبل به عشق رسیدن به او زیرپا گذاشته بودم،بی آنکه به عشقی رسیده باشم؟

درحقیقت باید می خندیدم.

بایداز اعماق قلبم خوشحالم می بودم و شادی می کردم.

ولی زخم های مکرر آنچنان مرا دچار بی وزنی کرده بود که مانند گمشده ای در بیابانی مه گرفته،بی اختیار،به خیال سرد مرگ چنگ می زدم ودر سوگ خود می گریستم.

می گریستم در سوگ زنی کخ لاینقطع آفتاب را دوست داشت، وبهار را دوست داشت،وشکوفه را ،باران را ،ومردی که عطربهار وباران وشکوفه داشت.

مردی که در دشت بیکران بازوانش،عشق را وآفتاب را دریغ می کرد.

ماعاشقانی بودیم که راه دیگری را جز راه عشق رفته بودیم و هیچ کدام ما نمی دانست،کجا،در کدامین لحظه، کدام دست بی رحم، قلب های ما را به سلاخی برده بود.

گم شده بودم.

گم شده بود.

گم شده بودیم.

☑نیکی فیروز کوهی

مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات


اولای  مراسم عروسیش بود منم ی گوشه داشتم نگا میکردم دستشو گرفته بود با خوشحالی دسته گل و داد بش اما اون حواسش متوجه من نبود اومدم جلو چن تا از اون شاخه گلی ک افتاد بود رو زمین و برداشتم ..ی قدم دورشد ..  خواستم برم سمتش بازم ازم دورشد هربار اون ی قدم ازم دور میشد ... با تمام وجودم دویدم طرفش اما تصویرش برام محو محو تر میشد  انگار فهمیده بودم ک دیگه ب اون نمیرسم خسته همون  وسط  ایستادم   دیگ تورو نمیدیدم ... کلی حرف داشتم واسه گفتن ،کلی ذوق برای شنیدنش،کلی عجله برای رسیدن به تو آنروز ک خواستم حرف بزنم وبشنوی وقتی به تو رسیدم رفته بودی...
چ سرنوشت تلخی نگاهم تا ابد پیش اونی می مونه ک هیچ کجا نیس
بعد از ظهر 19آوریل من خوابتو دیدم

 


مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات


سی چهل سال بعد،در یکی از روزهای تابستانی داغِ زندگی ات به یاد من خواهی افتاد.

روزی که حتی برای یک دقیقه هم که شده به من فکر خواهی کرد.

کنجکاو میشوی که در چه حال ام؟!سعی میکنی چهره ام را به یاد آوری.

نمیدانم موفق خواهی شد یا نه.

نمیدانم آن روزها به این حرفم رسیده ای که "هیچ چیز را جدی نگیر و درگیر نشو"یا نه!

ایمان دارم به این فکر خواهی کرد که چه قدر همه چیز زود گذشت...

دستی روی چین و چروک های روی صورتت میکشی،از جایت بلند میشوی،آدم های دور و برت را میبینی.

افرادی که حال عضو خانواده ی تو هستند.

چهره ی همه ی شان را به خوبی میتوانی درون ذهنت تصور کنی.

مشغول حرف زدن با آن ها میشوی و به یکباره چهره ی مات و تاریک ام از ذهنت بیرون می رود.

دوباره مرا فراموش میکنی.

برای چند سال دیگر؟! نمیدانم.


.


مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصاتمن هیچکدوم از حرفاتو نخوندم همه رو نخونده پاک کردم بازم بنویسی نخونده پاک میکنم 

تو هم دلت خواست حرفای منو نخونده پاک کن

کی به کیه .

این رفیق فرنگیمون که نیومده زد و برد حالا از کجا پیداش شد خیلی مهم نیس 

خروجیه فیسبوک بود ، خروجیه اینستا بود ؛

 بیخیال 

سعی کن فارسیشو فول کنی چون هیچ زبونی توی دنیا نمیتونه مث فارسی با قلبت بازی کنه 

 هیچ زبونی نیست که به باران بگه بارون و به دلت بشینه.  به هیچکس بگه هیشکی و تو کیف کنی . به نگاه بگه نیگا و تو لذت ببری 

هیچ زبونی نیست که بهت بگن دیوونه و تو بفهمی طرف بهت فحش نداده عاشقت بوده که بهت میگه دیوونه میگه لعنتی..!از ما که گذشت ولی اگه توی باقی زندگیت مسیرت به یه خل و چل گوش دراز مث من افتاد و ته قلبت قصد رفتن داشتی و بلیط توی جیبت بود و منتظر باد و بارون بودی که بری، آخه عزیز من تویی که با یه غوره سردیت میکنه با روح و روانش بازی نکن. بهش نگو دوستت دارم . زیر هیچ ستونی بغلش نکن . یه آهنگ که پخش میشه باهاش گریه نکن براش قر نده ، سگ چشاتو آزاد نکن پاچه میگیره کار خراب میشه. 


ببین لعنتی اینجا فرنگستون نیست که به طرف بگی دارلینگ ، بگی آی لاو یو ، بگی هانی...

چه میدونم ازین مزخرفات فرنگی

آخرشم یارو بهت بگه بای تو هم بگی هرجور راحتی و نه خانی اومده نه خانی رفته

اینجا سرزمینه شهرزاده اینجا آدمایی پیدا میشن هنوز که حرفشون حرفه . مث کوه پای حرفشون وامیسن. جون میدن و جوونمرگ میشن ولی پشت نمیکنن 

اینجا ایرونه، جایی که یهو یک مرد پیدا میشه که بلده "حضرت عشق" رو برات با جونش ترجمه کنه. 

میفهمی لعنتی؟مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

هیچ آدم موفقی روز رو بااین فکر شروع نمیکنه 

من نامرئی هستم،هیچ کس رو نگاه نمیکنم یه آدم بدبختم من یه بازنده ام فکرمیکنید آدم های موفق فقط خوش شناس هستن اشتباه میکنید.

اونا آدمای هستن که زندگیشون و دوست دارن وهمیشه برنده اند.

شما کی تو زندگی خودتون نقش مکمل شدین؟ وقتی بقیه داشتن نقش اصلی رو بازی میکردن

زندگی به این بستگی داره که ترجیح بدین وچجوری زندگی کنید به خودتون اعتماد داشته باشین قدرت درونتون رو باور داشته باشین 

لیدر شماهستید ،شماتو این مسابقه چجور گم شدید

اینو فراموش نکنین دومدل آدم وجود داره

برنده ها

وبقیه نامرئی ها

مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

 آدمها وقتی راضی و خوشحال اند مدام تعجب میکنند که چی شده بخت بصیرت به خرج داده و اون ها رو خوشبخت کرده.

اما وقتی ناراضی و بدحالند یکدفعه به نظرشون میاد بخت عجیب کورِ، کور و ابله و این کور و ابله‌ بودن بخت به نظرشون طبیعی هم میاد. از نظر آدمها بدیهی است که ناشادی و بدحالی امری طبیعی است. هیچ کس از این جهت تعجب نمی کنه.
مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

زندگی‌نامه امام موسی کاظم علیه السلام:

 

نام:موسى‏ بن جعفر.

کنیه: ابو ابراهیم، ابوالحسن، ابوالحسن اوّل، ابوالحسن ماضى، ابوعلى و ابواسماعیل.

القاب: کاظم، صابر، صالح، امین و عبدالصالح.

نکته:امام موسی کاظم علیه السلام در میان شیعیان به «باب الحوائج» معروف است.

منصب: معصوم نهم و امام هفتم شیعیان.

تاریخ ولادت امام موسی کاظم:هفتم ماه صفر سال 128 هجرى. برخى نیز سال 129 را ذکر کردند.

محل تولد امام موسی کاظم: ابواء (منطقه‏اى در میان مکه و مدینه) در سرزمین حجاز (عربستان سعودى کنونى).

نسب پدرى: امام جعفر بن محمد بن على بن حسین بن على بن ابى‏طالب علیهم السلام.


شهادت هفتمین اختر کهکشان امامت 

#تسلیت_باد

مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

همه چیز عالی بود . عالی بود و ما نمی دانستیم خیلی چیز ها است که نمی دانیم و شاید همین ندانستن حالِ مارا خوب جلوه می داد و تظاهر به عالی بودنِ احوالات روزانه ، باری بود که هرروز صبح بیدار شده و بر دوشِ خویش می کشیدیم . همه چیز عالی بود و ما به نادانیِ خود ادامه می دادیم . کودک بودیم ، تقصیری نداشتیم ! گمان می کردیم زندگی همان شب خوابیدن ها و صبح بیدار شدن هاست . زندگی همان غذا خوردن ، مسافرت ، مهمانی و اینگونه کار هاست ! از زندگی ؛ نفس کشیدن ، خنده ، مهربانی ، محبت ، دوستی و مزاح را آموخته بودیم و باورمان این بود که جهانمان تا ابد مملو از آرامش می ماند . آنقدر در خوشی غرق بودیم که هیچگاه جرقه ای در ذهنمان آتش نمی شد که مبادا صبحی ، غمی چیزی به دل هایمان رجوع کرده و روزهای خوشِمان را تلافی کند . ما از زندگی جز لبخند چیزی ندیده بودیم ، چه بسا روزهایی که آنقَدر دم از خنده زده بودیم که دلهایمان به طورِ فجیعی درد می کرد !

زندگی ما همیشه عالی بود . تا روزی که بزرگ شدیم و باید از رفتارهای کودکانه دست می کشیدیم . باید قلبهای کوچک و ظریفمان را تبدیل به یک قلبِ قوی و مقتدر می کردیم . نق زدن را باید می بوسیدیم و در تاریخچهٔ خاطرات یادداشتش می کردیم . باید از بهانه گیری های مدام دست می کشیدیم و به دنبالِ بهانه ای برای زیستن می رفتیم . باید خاطراتِ کودکی را در پاکتِ بزرگ و قطوری جمع می کردیم و دورِ آن را سفت و محکم با چسب می بستیم تا خط و خشی روی آن نیفتد ‌. بعد از همهٔ این کار ها ، آن را در دسترس ترین جای خانه قرار می دادیم تا وقتی غم ها و غصه ها ناگهانی به سراغمان آمدند ، سریعا به سوی آن پاکت خاطرات برویم و شروع کنیم به خواندنشان ، در حینِ خواندن تجسمشان کنیم و لبخندی بر لبهای ترک خورده مان بیافرینیم !

ما اینگونه بزرگ شدیم . با از دست دادنِ شیرینی های کودکی ، با دور شدن از بازی های کودکانه ، غر زدن های بیخودی ! وقتی که بزرگ شدیم به زندگیِ واقعی پی بردیم . همان زندگی مان که با خنده و بازی و بهانه تشکیل می شد ، تبدیل به یک خانه ای از دیوارهایی با رنگهای مبهم ، سقفی از ماه و ستاره های شیشه ای ، پنجره هایی از حرف ها ، چراغی از یک نورِ متمایل به سیاه و تابلویی خالی از یک نقاشی شد .

بزرگ و بزرگتر شدیم . در گوشمان از دردهای عشق و دوست داشتن خواندند . به حرفهایشان اعتنا نکردیم ، به راهمان ادامه دادیم . چشم بستیم و به یکباره خود را در دادگاهِ عشق نظاره کردیم . شاکی قلب بود ! قلبی که روزی پاک و مهربان تر از آن نبود . مجرم چشم بود ! چشمی که بی اختیار گشاده شده بود و می نگرید و لرز را به خانهٔ این دلِ مظلوم می فرستاد ! 

در این میان ما بودیم که در دادگاه قصاص می شدیم . 

نمی دانم .. شاید دلیلش بزرگ شدنمان بود !مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات


.

هر وقت جایی را ترک میکنم، انگار بخشی از وجودم را جا گذاشته ام. چه مثل مارکوپولو  دنیا را بگردیم، چه از گهواره تا گور توی خانه بمانیم، فرقی نمیکند؛ برای همه ی ما؛ زندگی، رشته ای از تولدها و مرگ هاست. آغازها و پایان ها.


برای تولد لحظه ای، باید لحظه  پیش از آن بمیرد. همان طور که برای زایش "من" جدید، من کهنه باید پژمرده و خشک شود.


 

 

مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات


زکات علم، نشر آن است. هر

وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.

همچنین

وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و رویدادهای خود را از طریق

بلاگ انجام می دهند افزوده می شود.

مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات


اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.

مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

"شکل آب" برنده جایزه #اسکار ۲۰۱۸ به عنوان بهترین فیلم شد. 

گیلیرمو دل تورو، برای "شکل آب" اسکار بهترین کارگردانی را گرفت.

جایزه بهترین موسیقی فیلم نیز به الکساندر دسپلت رسید که موسیقی متن این فیلم را ساخته است...


The Shape of Waterمشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل